Студенти другого курсу відділення журналістики завершили радіопроєкти на історичну тематику випусками про закарпатські медіа періодів радянської окупації та «відлиги». Авторські програми створили в межах дисциплін «Історія закарпатської журналістики», «ТіМЖТ (радіо)» (викладачі Юрій Бідзіля, Євген Соломін, Наталія Толочко). Публікуємо в цій статті випуски обох студентських підгруп.

Над першою радіопрограмою, присвяченою радянізації Закарпаття у 1945–1950 рр., працювали Анна-Марія Гецко, Катерина Мешко, Євгенія Салька та Ольга Білинець. Студентки вважають цей період одним із найскладніших для крайової журналістики, тож працювати з ним було непросто, не все вдавалося одразу. Цього, на перший погляд, короткого проміжку часу вистачило для перетворення Закарпаття на радянський край, що було досягнуто атеїстичною пропагандою, утисками преси, репресіями та іншими заходами. Що відбувалося з медіа в другій половині 40-х рр. – студентки намагалися пояснити у радіопрограмі.

Над радіопрограмою про розвиток журналістики періоду «відлиги» працювали Юлія Дердюк, Тетяна Білинець, Анастасія Лабик, Софія Бурда, Юлія Данча та Аліса Остолош. Дівчата розповіли, що намагалися занурити слухачів у журналістику Закарпаття, яка розвивалася після смерті диктатора Сталіна, у період керівництва Хрущова. Найважче було знайти інформацію і створити сценарій, об’єднати всі складові в цілісну програму. Чимало труднощів виникло на етапі монтажу, утім випуск усе ж вдалося підготувати. Юні журналістки пропонують слухачам цікаві факти про період відлиги, огляд видання «Закарпатська правда», а також розповідають про розвиток радіо і телебачення, рух дисидентів у 60-х рр.

Джерела, використані для створення радіовипусків:

  1. Бідзіля Ю., Соломін Є., Толочко Н., Шаповалова Г., Шебештян Я. Закарпатські медіа крізь призму етнотолерантності: монографія. Ужгород: Ґражда, 2019. 372 с.
  2. Бідзіля Ю. Закарпатська періодика середини та другої половини ХХ ст. як процес поглиблення радянізації мас-медійного простору краю. URL: http://www.lsl.lviv.ua/wp-content/uploads/Zb/NDI2020/PDF/14.pd. DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-12.
  3. Бідзіля Ю.М., Надворна І.В. Творчі горизонти Петра Скунця-публіциста. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Випуск 28. С. 202–210.
  4. Леньо П. Ю. Обласна преса як засіб формування ідентичності населення Закарпаття у 1944-1953 рр. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. 2018. Вип. 2. С. 128–135.
  5. Міщанин В. Становлення радянської культурної мережі в Закарпатській області у повоєнні роки. URL: https://uamoderna.com/md/mishchanyn-sovietization-of-zakarpattia (дата звернення: 3.05.2021).
  6. Михайло Бабидорич: життя в журналістиці : бібліогр. покажч. : до 95-річчя від дня народж. / Департамент культури Закарпат. облдержадмін., КЗ «Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка» Закарпат. облради; уклад. : М. Б. Бадида, І. В. Когутич; передм. В. Дрогальчука; відп. за вип. О. А. Канюка. Ужгород : TIMPANI, 2018. 152 с.
  7. Толочко Н. В. Зародження регулярного телемовлення на Закарпатті: суспільно-історичний контекст. Студії з філології та журналістики: збірник наукових праць / Міжнар. редкол.: М. Вашичек, Н. Венжинович (відп. ред.), М. Горди та ін. Вип. 5. Ужгород: Говерла, 2018. 456 с. С. 437–440.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *