Завдяки успішній атестації наукового напряму «Гуманітарні науки та мистецтво» Міністерство освіти і науки України виділило кошти на підтримку гуманітарних досліджень в УжНУ. Підсумком колективної роботи вчених стала ґрунтовна монографія «Лінгвальний та екстралінгвальний аспекти комунікації в мультикультурному середовищі Закарпаття». Складові комунікації в ній з’ясовано на матеріалі україністики, загалом славістики, гунгаристики, літературознавства, перекладознавства, масмедіа з урахуванням особливостей Закарпаття.

Монографія вийшла друком у ТОВ «РІК-У» накладом 200 примірників. Організацію процесу видання, загальне редагування праці виконали доктор наук із соціальних комунікацій, професор Юрій Бідзіля та кандидатки філологічних наук, доцентки кафедри журналістики Галина Шаповалова і Ярослава Шебештян.

Як зауважують автори у вступі, «актуальність зумовлена не тільки оригінальним емпіричним матеріалом, що в основному дібраний із різних закарпатських джерел і відображає місцеву комунікативну специфіку, а й потребою осмислення лінгвальних та екстралінгвальних компонентів спілкування з урахуванням сучасних умов».

У монографії зосереджено увагу на вивченні комунікативних особливостей закарпатського краю як загальноукраїнського простору. Наукові розвідки представлено в шести розділах.

Розділ, що стосується масовокомунікаційної сфери Закарпаття є за обсягом найбільшим. Кафедра журналістики має багаторічні напрацювання, що стосуються історії та сучасного стану регіональних медіа, тож представила у монографії актуальні наукові розвідки. Зокрема, тут можна ознайомитися з аналізом періодики на Закарпатті як чинником формування етнонаціональної комунікації; особливостями відображення місцевого колориту в сучасних закарпатських медіатекстах; питаннями телебачення та онлайн-медіа як факторами формування мультикультурного інформаційного поля транскордонного регіону; проблематикою кризових комунікативних процесів; результатами дослідження засобів масової інформації як інструмента формування й моніторингу мовнополітичної ситуації. Авторами підрозділів є доктор наук із соціальних комунікацій, професор Юрій Бідзіля, докторка філологічних наук, професорка кафедри журналістики Галина Шумицька; кандидатки філологічних наук, доцентки Галина ШаповаловаЯрослава ШебештянОлеся БарчанГанна Гецко; кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Євген Соломін; кандидатка наук із соціальних комунікацій Наталія Толочко; старший викладач Василь Путрашик.

Результати наукових досліджень, опубліковані в монографії, були апробовані на наукових та науково-методичних конференціях, семінарах, круглих столах тощо. Видання стане в пригоді науковцям, медіапрактикам, студентам і всім, хто цікавиться проблемами комунікації в мультикультурному середовищі.

Завантажити монографію можна в репозитарії ДВНЗ УжНУ. 

Підготувала Наталія Толочко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *