Viribus unitis (Спільними силами)
Юрій Бідзіля – доктор наук із соціальних комунікацій,  професор кафедри журналістики, декан філологічного факультету ДВНЗ «УжНУ», керівник ГО «Медіа перспективи»

Громадська організація сприяння розвитку журналістської освіти «Медіа перспективи» / «Media Vista» створена 2004 року на базі відділення журналістики Ужгородського національного університету. З-поміж її членів – студенти й викладачі вишу. Як і всі ГО, наша організація діє на засадах добровільності, рівноправності, транспарентності, самоврядності та відповідно до Законів України – Конституції України, Закону України «Про об`єднання громадян», Закону України «Про інформацію» etc.

Мета організації «Media Vista» – сприяння розвитку журналістської освіти, поліпшення її якості, впровадження міжнародних принципів підготовки медійників, тобто уніфікація освітніх стандартів. Усе це, на наше переконання, зрештою допоможе розвитку демократії в Україні.

Відповідно, серед найважливіших завдань організації такі: підвищення професійного рівня закарпатських журналістів; об’єднання фахівців для реалізації спільних ідей, проектів; налагодження конструктивної співпраці з іншими подібними організаціями України та зарубіжжя; поліпшення підготовки українських журналістів, утвердження міжнародних освітніх стандартів; культивування й популяризація принципів професійної журналістики та загалом демократичних цінностей.

Ми відкриті до співробітництва з державними установами, органами місцевого самоврядування, українськими та закордонними науково-дослідницькими закладами, благодійними, культурними товариствами та ін. громадськими організаціями, окремими громадянами.
Плідність такої співпраці доводять уже успішно реалізовані проекти, результатом яких стали не лише здобутий досвід, підвищення професіоналізму, а й конкретні матеріальні надбання, що й нині сприяють підготовці молодих фахівців, виготовленню якісного медіапродукту, утвердженню журналістських стандартів тощо. Зокрема, члени ГО у співпраці з Фондом розвитку ЗМІ Посольства США в Україні створили навчальну радіостудію, перші в нашій країні підготували наукове термінологічне видання «Словник журналіста» тощо.

Зараз під егідою Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні ми активно працюємо над утіленням проекту «Сприяння етнічній толерантності в Закарпатті шляхом запуску мультимедійної платформи» / «Promoting Ethnic Tolerance in Zakarpattia through the Launch of the Multi-Media Platform». Його актуальність зумовлена сучасними політичними, економічними, культурними реаліями як самого Закарпаття, так і України в цілому. Потреба максимально повного й неупередженого висвітлення різноманітних подій, явищ, ситуацій, пов’язаних зі складними етнічними, культурними, релігійними питаннями, необхідність їх докладних роз’яснень вимагає сучасної потужної гнучкої медіабази. Вона може стати у Карпатському регіоні ефективним майданчиком для оприлюднення й обговорення інформації, важливої для представників різних етносів, що мешкають на Закарпатті (українців, угорців, ромів, румунів, словаків, євреїв тощо) та на суміжних прикордонних територіях. Крім того, проект допоможе підвищити якість закарпатських медіа, реалізувати завдання сучасної медіаосвіти, підготувати студентів-журналістів до роботи в багатонаціональному середовищі за визнаними світовими, зокрема загальноєвропейськими професійними стандартами. На базі мультимедійної платформи «Media Vista» здійснюватиметься інформаційна діяльність ГО та навчання (тренінги, лекції, семінари, майстер-класи, презентації) молодих фахівців.

При редакції мультимедійної платформи створена редколегія, яку очолює доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри журналістики, декан філологічного факультету ДВНЗ «УжНУ» Ю. М. Бідзіля, та до якої входять: кандидат філологічних наук, доцент Г. В. Шаповалова; кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри журналістики Є.О. Соломін; кандидат філологічних наук, доцент Я. М. Шебештян.